Dualarım Kitabı; İçinde Hangi Tür Dualar Bulunur? Bu Dualar Kime Aittir?

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin yaptığı dualar ve ayetler, bazı büyük peygamberlerin ve velilerin yaptığı dualar ayetler bulunan muhteşem bir eser..

50₺
25₺
Siteye Git

Dualarım kitabı; Cübbeli Ahmet Hocamızın yayınladığı ilk eserdir. Muhtevasında Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin bir günde yaptığı dualardan, bazı peygamberlerin dualarından ve bazı büyük evliyaların rivayet ettiği dualardan bulunmaktadır.

[quads id=1]

Sohbetlerinde bazı duaları ve bunların faziletlerini anlatınca insanlar da kendisinden bu duaları yazmasını rica ediyorlarmış. O da bir şekilde bu talepleri yerine getirmeye gayret etmiş.

En sonunda böyle olmayacağını anlayıp “Dualarım”ı hazırlamaya karar vermiş ve insanların istifadesine sunmuş.

Dualarım risalesi birinci cildi dokuz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin muhtevasında ne tür duaların ve zikirlerin bulunduğunu yazdık.

Dualarım kitabı hakkında merak ettiğiniz her şeyi isterseniz yorum yaparak sorabilirsiniz.

kaynak: herseybusepette.com

Dualarım Risalesi Birinci Bölüm

[quads id=2]

Duanın Fazileti Hakkında Ayet-i Kerimeler

Bu başlık altında dua etmenin fazileti hakkında Kur’ân’ı Kerim’den ayetler bulunmaktadır.

“(Amellerinizin kusurundan dolayı reddolunmanızdan) korkarak ve (fazl-u keremiyle kabul etmesini) umarak O’na dua edin. Şüphesiz ki Allâh’ın rahmet (ve icabet)i (dualarını vesair amellerini güzelce yapan) muhsin kimselere çok yakındır.” (A’râf Suresi: 56)

Kaynak: Dualarım; 8.sayfa

Dualarım Risalesi İkinci Bölüm

Duanın Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin dua etmenin fazileti hakkında buyurdukları bulunuyor.

Ebû Hureyre (Radıyallahû Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Allâh-u Te’âlâ Kendisinden istemeyene kızar.” buyurdu. (Tirmizî, De’avât:2, No: 3373, 5/456)

Kaynak: Dualarım, 12. sayfa

Dualarım Risalesi Üçüncü Bölüm

[quads id=3]

Uyku Arasında Yapılacak Dua

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in gece uyanıp uykuya kısa bir ara verilince okunmasını buyurduğu bir dua.

Gece Kalkıldığında Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin gece uyandığı vakit yaptığı dualar.

Elbise Giyerken Okunacak Dua

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in elbise giyerken okunmasını buyurduğu dualar.

Helaya Girerken Okunacak Dua

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in helaya girerken yaptığı bir dua..

Heladan Çıkarken Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in heladan çıkarken yaptığı dualar..

Abdeste Başlarken Besmele Çekmek

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin abdestle ilgili bir mucizesinden bahsediliyor.

Abdest Arasında Okunacak Dua

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin abdest alırken okuduğu bir dua..

Abdest Duaları

Abdest sırasında, uzuvlar yıkanırken okunması müstehâb (Allâh katında sevgili) olan dualar.. Mesela yüzü yıkarken bir dua, sağ ayağı yıkarken farklı bir dua var. Ve bunlar çok uzun olmayan, kolay okunabilecek dualardır.

Abdestten Sonra Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in abdest aldıktan sonra okunmasını buyurduğu dualar ve bir tane sure..

Teheccüde (Gece Namazına) Başlamadan Önce Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin teheccüd namazına başlamadan önce yaptığı dualar..

Teheccüd Namazından Sonra Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in okumasını buyurduğu bir dua..

İmâm Rabbânî (Kuddise Sirruhû) ve İmâm Ma’sûm (Kuddise Sirruhû) hazretlerinin teheccüd namazından sonra yapılmasını buyurdukları dualar..

Ebû Abdillâh el-Verrâk (Rahimehullâh)ın çok günahı olanların samimiyetle yapmasını istediği bir dua..

Güneş Doğmadan Ve Batmadan Önce Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in güneş doğmadan ve batmadan önce okunmasını buyurduğu dualar.

Güneş doğmadan ve batmadan önce okunacak Müsebbe’ât-ı Aşere (Yedi kere Tekrarlanan On Zikir) ve bundan sonra okunan dualar ve ayetler..

İman selameti için dört kere okunması gereken ayet-i kerime ve duası..

Güneş Batarken Yapılacak Zikirler

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimiz, günahların bağışlanması için güneş batarken ne yapılması gerektiğini buyuruyor.

Ezan Okunurken ve Ezandan Sonra Yapılacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin ezan okunurken okunmasını buyurduğu dualar..

Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in sabah namazın sünnetini kıldıktan sonra okuduğu dualar..

İmanı kaybetmemek için sabah namazının sünnetinden sonra okunacak bir dua..

İmâm Gazâlî (Rahimehullâh)ın sabah namazının sünnetinden sonra yüz kere okunmasını buyurduğu faziletli bir zikir..

Cübbeli Ahmet Hocaefendi – Sabah Akşam Okunacak Dualar ve Âyet i Kerimeler

[quads id=4]

Evden Çıkarken Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in evinden çıkarken okuduğu ve okunmasını buyurduğu dualar..

Evden Namaz İçin Çıkıldığında Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in evden çıkarken okuduğu ve okunmasını buyurduğu dualar..

Mescide Girerken Ve Çıkarken Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in mescide girerken ve çıkarken okuduğu ve okunmasını buyurduğu dualar..

Mescide Girdiğinde Tahiyyetü’l-Mescid Namazı Kılamayanın Okuyacağı Dua

Mescide girildiğinde kerahat vakti veya başka bir sebeple Tahiyyetü’l-Mescid Namazı kılma imkanı bulunamıyorsa okunası müstehâb olan bir dua..

Namaza Kalkmaya Niyet Edince Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin namaza kalkınca onar kere okunmasını buyurduğu zikirler..

Kamet Getirilirken Okunacak Dua

Bilâl-i Habeşî (Radıyallâhu Anh) kamet getirirken, Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in yaptığı bir dua..

Saffa Varıldığında Okunacak Dua

Sahabeden birinin namaz safına geldiğinde yaptığı bir dua..

İkinci Teşehhüdden Sonra Selam Vermeden Yapılacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in ikinci teşehhüdden sonra selam vermeden önce okuduğu ve okunmasını buyurduğu dualar..

Dualarım Dördüncü Bölüm

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in sabah namazından sonra okuduğu ve okunmasını buyurduğu dualar ve ayetler..

Gümüşhanevî (Kuddise Sirruhû) hazretlerinin sabah okunmasını tavsiye ettiği bir dua.. Bu duayı Cübbeli Ahmet Hoca kendisinin de yaptığını ve çok hayrını gördüğünü bu kısımda belirtmiştir.

Ayrıca bu kısımda Îsâ (Aleyhisselâmın) sabahları yaptığı bir dua, Hızır ve İlyâs (Aleyhimesselâm)ın mekkede berbaber yaptıkları zikir bulunuyor.

Beş Vakit Namazdan Sonra Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in beş vakit namazdan sonra okuduğu ve okunmasını buyurduğu dua ve sureler..

Ulemânın okunmasını buyurduğu, Hızır ( Aleyhisselâm)ın okunmasını buyurduğu, Nakşîbendi meşâyıhının yaptığı zikirler, Üstad Mahmud Efendi’nin Şeyhi Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhûmâ)nın okunmasını buyurduğu zikirler, Dualarım risalesinin bu kısmındadır.

Akşam Ezanını Duyunca Okunacak Dua

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in akşam ezanını duyunca okunmasını buyurduğu bir dua..

Akşamın Sünnetinden Sonra Okunacak Dua

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra okuduğu bir dua..

Vitirden Sonra Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in vitir namazını kıldıktan sonra okuduğu dualar..

Dualarım Beşinci Bölüm

Sabah Ve Akşam Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in sabah-akşam okuduğu ve okunmasını buyurduğu dualar ve sureler.

Üstad Mahmud Efendinin Üstadı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhûma)nın okunmasını buyurduğu bir dua, Allâh-u Te’âlâ’nın İmâm-ı A’zam (Rahimehullâh)a rüyasında buyurduğu bir tesbîhât, İbrâhîm (Aleyhisselâm)ın sabahlağında okuduğu bir dua, Hâlid-i Bağdadî (Kuddise Sirruhû)nun okunmasını buyurduğu bir dua, Âdem (Aleyhisselâm) dünyaya inince Allâh’ın ona öğrettiği bir dua ve bunlar gibi bir kaç dua da bu kısımda bulunmaktadır.

Dualarım Altıncı Bölüm

Abdestli Ve Zikir Üzere Yatmanın Fazilet

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in abdestli olarak Allâh’ı zikrederek günü bitirmenin faziletleri hakkında buyurdukları..

Zikirsiz Uyumanın Mekruh Oluşu

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in zikirsiz uyuyan kimse hakkında buyurdukları..

Yatmadan Evvel Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in uyumadan önce okuduğu ve okunmasını buyurduğu dua ve sureler.

Ali (Radıyallâhu Anh)ın okunmasını buyurduğu bir dua, Âişe (Radıyallâhu Anhâ)nın uyumadan önce okudu bir dua, İmâm Gazâlî (Rahimehullâh)ın okunmasını buyurduğu ayetler ve bir dua, Ulemânın yatmadan önce okuduğu bir dua ve bunlar gibi bir kaç dua da bu kısımda bulunmaktadır.

Dualarım Yedinci Bölüm

Belli Vakitlere Bağlı Kalınmaksızın Gece ve Gündüz Okunacaklar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in okunmasını buyurduğu dualar.

Allâh-u Te’âlâ’nın çok değer verdiği Ebu’l-Mu’temir tesbîhâtı, Ahmed Zıyâuddîn el-Gümüşhânevî (Kuddise Sirruhû)nun rızık bolluğu için okunmasını tavsiye ettiği bir dua, okuyana yedi kat göklerin ve yedi kat yerlerin içindekilerin istiğfar edeceği bir dua, Atâ (Radıyallâhu Anh)ın okunmasını buyurduğu bir dua, Âdem (Aleyhisselâm)ın Beytullâh da yaptığı bir dua, Ebû Zerr (Radıyallâhu Anh)a Allâh’ın ilham ettiği bir dua..

Dualarım Sekizinci Bölüm

Gece Okunacak Faziletli Sure-i Celile ve Ayet-i Kerimeler

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in gece içerisinde okunmasını buyurduğu ayetler, sureler ve bir tane dua..

Dualarım Dokucuncu Bölüm

Cuma Gecesi Ve Cuma Gününün Faziletleri

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in cuma gününün faziletiyle ilgili buyurdukları..

Cuma Gecesi Yapılacak İbadetler

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in cuma gecesi yapılmasını buyurduğu ibadetler ve okunmasını buyurduğu sureler..

Cuma Günü Sabah Namazından Evvel Okunacak Dua

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in cuma günü sabah namazından evvel üç kere okunmasını buyurduğu, günahları bağışlatan bir dua..

Cumanın Farzından Sonra Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in cuma namazından sonra okunmasını buyurduğu dualar ve sureler..

Cuma Günü İkindiden Sonra Okunacak Dualar

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in cuma günü ikindiden sonra okunmasını buyurduğu dua ve salevatlar..

Ebû Tâlib el-Mekkî hazretlerinin cuma günü ikindiden sonra okunmasını buyurduğu bir salevat, İmâm Gazâlî’nin okunmasını buyurduğu bir salevat..

Cuma Günü Okunacak Sureler

Rasûlüllâh (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)in cuma günü okunmasını buyurduğu sureler ve tesbihler..

Hâtime

Bu kısım Dualarım risalesinin son söz bölümüdür.

Dualarım kitabı hakkında merak ettiğiniz her şeyi isterseniz yorum kısmından sorabilirsiniz.

ISBN: 978-605-85474-9-0


Siz bu yazıyı beğendiniz mi? Paylaşın!

0
2 paylaşım

Bu yazı için bir kaç tepki seçin..

Beğen Beğen
3
Beğen
Müthiş Müthiş
0
Müthiş
ahahha ahahha
0
ahahha
İmkansız İmkansız
1
İmkansız
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Öfkeli Öfkeli
0
Öfkeli

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Parolayı sıfırla

Back to
Giriş Yap