Tunuxer Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “sözleşme” denilecek), http://tunuxer.com’u (kısaca tunuxer.com denilecek) ziyaret edecek veya üye olacak İnternet kullanıcıları (sadece “kullanıcı” denilecek) arasında akdedilmiştir.

tunuxer.com’da bulunan bütün; bilgi, veri, yazı, fotoğraf, resim, video, ses kaydı, yorum, makale, yazılım, kod ve grafik bu sözleşmede kısaca “yayın” olarak anılacaktır.

Maddelerin bulunmasını ve okunmasını kolaylaştırma maksadıyla, bu sözleşmeye başlıklar ve numaralar eklenmiştir.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin Kabulü.

 • Kullanıcı’nın, tunuxer.com’u ziyaret ederek veya üye olarak bu akdi (sözleşmeyi) tasdik ettiği (onayladığı) kabul edilmektedir.
 • Kullanıcı, tunuxer.com’u ziyaret ederek bu akde ve tunuxer.com’da yayınlanan ve yayınlanacak olan (Sır Politikası‘da dahil olmak üzere) diğer kullanım şartlarına ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun hareket edeceğine dair taahhüt verdiği kabul edilmektedir.

Üyelik Kaydı.

 1. Kullanıcı’nın tunuxer.com’a yayın ekleyebilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için sitenin başlık kısmında bulunan “Giriş simgesine” tıklayarak; e-posta adresi, kullanıcı adı, isim, soyisim, şifre ve istenecek diğer bilgileri yazarak üye olabilir.
 2. Kullanıcı isterse, Facebook  hesabı ile giriş yaparak tunuxer.com’a üye olması da mümkündür.
 3. Kullanıcı; yayın okuma, yayın paylaşımı, yayınlara tepki verme ve yayınlara facebook hesabı ile yorum yapma hizmetlerinden ise üye olmadan da faydalanabilir.
 4. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru, hatasız ve eksiksiz şekilde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli aktüel tutmakla yükümlüdür.
 5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri bulunmamalıdır. Başka bir şahıs gibi hareket ederek, izin almaksızın herhangi bir şahsa ait bir ismi kullanarak ya da insanları kışkırtacak mütecâviz (saldırgan) bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
 6. Kullanıcı; üyelik hesabındaki profil fotoğrafının/resminin ve kapak kapak fotoğrafının/resminin şu şartları uygun olması gerekmektedir: küçük düşürücü, karalayıcı, hile unsuru, pornografi, ahlaka aykırı, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık, kanunsuzluk unsurları, vücudunun ve diğer insanların vücudunun mahrem bölümlerinin, yükleyeceği her türlü fotoğraf yada resim muhtevasında kesinlikle bulunmaması gerekmektedir.  Husûsiyetle; bebek, çocuk, küçük yaşlarda kabul edilen her insanın, kadın ve kız’ın bulunduğu fotoğraf ve resimler için âzami seviyede dikkat gösterilecektir. Bu haller, yayınları için ve her türlü video unsurunu da kapsamaktadır.  Bu şartları uyulmadığı takdirde, tunuxer.com kullanıcının yüklediği her türlü resim yada fotoğrafı silebilir, üyeliğini geçici veya müddetsiz şekilde kapatabilir. Bu halde kullanıcı tunuxer.com’dan hiçbir talepte bulunamaz.
 7. Kullanıcı, tunuxer.com’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, tunuxer.com’un facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere tunuxer.com’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişme imkanı vermiş sayılmaktadır. Kullanıcı, facebook hesabının ayarlarından, hangi bilgilerin tunuxer.com tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
 8. Kullanıcı, tunuxer.com’un dilediği zaman üyelere herhangi bir sebeple mükâfatlandırabileceğini, tek taraflı olarak üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda tunuxer.com’dan hiçbir talepte bulunamayacağını geri dönülmez şekilde kabul etmiştir.
 9. tunuxer.com site adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt site adlarıyla alakalı bütün haklar tunuxer.com’a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt site adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının alt alan adları farklı üyeler tarafından kullanılabilir.
 10. tunuxer.com, üyelik hesaplarının emniyeti için azami seviyede dikkat edecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin emniyeti kullanıcının mes’ûliyetindedir. Kullanıcı, üyelik hesabıyla alakalı bilgileri hiçbir zaman üçüncü kişilere vermemelidir. Üyelik hesabında kullanıcının murâkabesi (denetimi) dışında bir hal oluşursa hemen tunuxer.com ile irtibata geçmelidir. Kullanıcı’nın hesap şifresinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı yayın sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli fiil kullanıcının mes’ûliyetindedir. Ayrıca kötü niyetli fiilden kaynaklanan bütün hukuki ve cezai yükümlülük kullanıcıya aittir.
 11. Kullanıcı, tunuxer.com’da kayıtlı bulunan üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden faal (aktif) edilebilir.
 12. Üyeler tarafından bir (1) yıl boyunca işletilmeyen, bir (1) yıl boyunca tunuxer.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya aktüel olmayan üyelik hesaplarını silebilir.

Muhteva.

 1. tunuxer.com’da bulunan bütün; bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses kaydı, yorum, makale, yazılım, kod ve grafik kısaca “yayın” olarak anılmaktadır. Yayınlar, tunuxer.com üyeleri tarafından girilebileceği gibi tunuxer.com’un hususi yetki verdiği yazarlar tarafından da girilebilecektir.
 2. tunuxer.com’da herkese açık olan bölümlere ya da hususi mesaj bölümlerine üyeleri rahatsız edecek; muhtevasında tehdit, taciz ve hakaret bulunduran mesajlar eklemek, yayınlar yüklemek yasaktır.
 3. tunuxer.com’a yüklenen yayınlar doğru ve aktüel (güncel) olmalıdır. Kullanıcı tarafından tunuxer.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü yayının kullanıcılar tarafından görünürlüğü ister gizli olsun ister açık olsun, bu yayınların doğruluğu, aktüelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen kullanıcının mes’ûliyetindedir.
 4. tunuxer.com, herhangi bir yayını, herhangi bir zamanda yükleyen kullanıcıya haber vermeden ve herhangi bir sebep göstermeden kendi düşüncesi doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan yayınlardan, tunuxer.com hiçbir şekilde mesul değildir.
 5. tunuxer.com, prensiplerine ve hukuka aykırı olan yayınları ve sayfaları silme hakkına sahiptir. Bu halde kullanıcı, tunuxer.com’dan hiçbir talepte bulunmayacağını geri dönülmez şekilde kabul etmiştir.
 6. tunuxer.com, kullanıcıdan gelen yayını, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir yayını sebep göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 7. tunuxer.com’da sunulan hizmetlerin kullanılması dışında, tunuxer.com’da yer alan yayınları başka gâyeler için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır.
 8. Kullanıcı, tunuxer.com’da bulunan yayınları satamaz, reklam ve benzeri gâyeler ile istismar edemez ve şahısların hakkına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 9. tunuxer.com’da yayınlanan hiçbir yayının, üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı yayın sahibinden izin alınmadan hiçbir yerde hiçbir şekilde kullanılamaz ve yayınlanamaz.
 10. Kullanıcı, tunuxer.com’a ekleyeceği yayınlarda üçüncü şahışların şahsiyyetine zarar verecek her türlü; küçük düşürücü, karalayıcı, hile unsuru, pornografi, ahlaka aykırı resimler, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve kanunsuzluk unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 11. Kullanıcı, tunuxer.com tarafından talep edilmeden veya tunuxer.com’dan yazılı tasdik almadan veya tunuxer.com ile herhangi bir akid olmadan tunuxer.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam vasfında olabilecek yayınlar ile istenmeyen yayınlar yükleyemez. tunuxer.com hizmetleri, ticari gâyelerde kullanılmak isteniyorsa tunuxer.com ile irtibat kurulmalıdır.
 12. tunuxer.com, belli bölümlerini, kategorilerini ve hizmetlerini ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
 13. tunuxer.com’a üye olanlar, üyelikleri sona bulsa bile üyelik hesabı ile yaptıkları fiillerden, ekledikleri bütün yayınlardan, üyelik hesabıyla alakalı bütün yayın ve fiillerden sadece kendileri mesuldür.

Davranış Kaaideleri.

 1. Kullanıcı; diğer kullanıcı ve üyelerin tunuxer.com’u kullanmasını engelleyen, zorlaştıran, veritabanları ve sunucuları çalışmaz hale getiren fiiller yapamaz.
 2. Kullanıcı; herhangi bir yazılım, teçhizat veya irtibat unsuruna zarar veremez.
 3. Kullanıcı; kötü yazılım veya başka bir bilgisayar kodu ve dosya oluşturamaz. Yetkisi olmayan herhangi bir nizama, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz.
 4. Kullanıcı; doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları ifşa edecek, fonksiyonlarını bozacak fiillerde bulunamaz.
 5. Kullanıcı; yayınları değiştiremez, dönüştüremez, tercüme edemez ve alıntılamadan başka sitelerde yayınlayamaz.
 6. Kullanıcı; kanuni olarak yasak bilgiler bulunduran mesajlar, postalar, kötü yazılımlar gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek yayınları dağıtamaz.
 7. Kullanıcı; diğer kullanıcıların bilgisayarlarındaki bilgilere yada yazılıma zarar verecek program veya bilgiler gönderemez. Bunlar gibi hukuka aykırı ve tunuxer.com’a zarar verecek fiillere kalkışamaz. Aksi halde; tunuxer.com tarafından bütün hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve talep etme hakkı saklıdır.
 8. tunuxer.com kullanıcının bu akde aykırı davranması, tunuxer.com’u kullanırken ya da tunuxer.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya yalan olması, tunuxer.com’da verilen hizmetleri kötü niyetle kullanması ve benzeri hallerinde; tunuxer.com gerekli görürse kullanıcıyı engelleyebilir veya üyeliğini sebep göstermeden kapatabilir. Bu hallerde tunuxer.com’un bütün hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve talep etme hakkı saklıdır.

Telif Hakkı.

 1. Fotoğraf, resim, usül, kod, program, her türlü tasarım, logo ve yazı da dahil olmak üzere tunuxer.com’da yer alan bütün muhteva ile tunuxer.com alan adı, alt alan adları ve bütün sayfalarla alakalı her türlü hak tunuxer.com’a aittir veya tunuxer.com tarafından bunların kullanımıyla alakalı olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde izin alınmıştır. Bu sebeple söz konusu yayınlar tunuxer.com’dan izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil şeklinde faydalanılamaz, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde tunuxer.com tarafından bütün hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve talep etme hakkı saklıdır.
 2. Bütün hakları tunuxer.com’a ait olduğu belirtilen yayınlar ile bütün resim, fotoğraf, tarif, metot, kod, program, tasarım ve görsellerle alakalı şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve İnternet başta olmak üzere radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi, telli veya telsiz yayın yapan müesseseler vasıtasıyla veya dijital yayın da dahil, işaret, ses veya görüntü naklinde kullanılan vasıtalar ve benzeri her türlü vasıta ile yayınlama yapılamaz.
 3. tunuxer.com’da bulunan yayının alıntılanması; yayına vakıf olunması için tunuxer.com’a ziyaret ihtiyacını ortadan kaldırmayan kısa ve basit bir özetten ibaret olması, kaynak gösterilmesi ve alakalı yayın için tunuxer.com’a bağlantı verilmesi şartıyla izin verilmiştir.
 4. Her haliyle, tunuxer.com’da bulunan yayınlardan herhangi birinin bütününün alıntılanması, tunuxer.com’un yazılı izni olmadan, yukarıdaki şartlar yerine getirilse bile yasaklanmıştır. Mevzu ile alakalı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” hükümleri saklıdır.
 5. Kullanıcı, tunuxer.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü yayınla alakalı olarak, yayınla ilgili; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları da dahil olmak üzere bütün telif haklarını tunuxer.com’a mesken, müddet ve mecra ile sınırlı olmadan geri dönülmez olarak devrederek, bedelsiz şekilde tam kullanım hakkı vermektedir. Bu sebeple; kullanıcı, bahis mevzuu yayını ancak bu Sözleşme’nin evvelki maddelerinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında, bahis mevzuu içeriğin kullanımı tunuxer.com’un yazılı olarak tasdik etmesine bağlıdır.
 6. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı yayın için, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki usule uygun olması ve atıfta bulunması şartıyla yayın sağlaması gerekmektedir. Aksi halde kullanıcı, tunuxer.com’a gelen ve gelebilecek, doğrudan doğruya veya dolaylı, maddi ve manevi bütün zararı tahsis etmekle mükelleftir.

Mes’ûliyet ve Teminat Reddi.

 1. tunuxer.com, yayınlarında zararlı yazılım ve sair zararlı yayın bulunmaması için azami şekilde gayret etmektedir. Bununla birlikte kullanıcının teknik meseleler ile karşılaşması veya diğer sebeplerle bilgisayarına zararlı yazılım geçmesi veya herhangi bir zarar alması halinde gelecek zararlardan ve bunlarla birlikte kullanıcının bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden dolayı tunuxer.com’un mes’ûliyeti bulunmamaktadır. Bu tür sebeplerle tunuxer.com’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, zikredilen zararların gelmemesi için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir.
 2. tunuxer.com’da bulunan; yayın, hizmet, imkan ve diğer unsurların yayınının devamlılığına ehemmiyet verilmektedir. Ancak yayının veya tunuxer.com üzerinden sunulan hizmetlerin müddetsiz olacağı garanti edilmemektedir. Böyle bir halde tunuxer.com’un mes’ûliyeti yoktur.
 3. tunuxer.com’un hizmet aldığı üçüncü şahıs veya müesseselerin hatalarından dolayı olabilecek her türlü veri kaybı halinde, tunuxer.com’un mes’ûliyeti yoktur. Kaybedilen bilgi ve verilerin tekrar girilmesi kullanıcıya ait bir mükelleftir. Bu sebeple kullanıcı, verilerinin emniyeti için kendi tedbirlerini alması tavsiye edilmektedir.
 4. Kullanıcının tunuxer.com’a verdiği bilgilerin bazıları zarûri şekilde verilen (e-posta adresi, isim gibi..) bilgiler, bazıları da kullanıcının ihtiyâri olarak tunuxer.com’a verdiği veya tunuxer.com’un erişimine tasdik verdiği bilgilerdir. tunuxer.com, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri, bilgiler tarafınızdan silinse dahi istediği müddette kullanabilir. Sadece Ip bilgilerini kanunda izin verilen müddetten sonra saklamayacaktır.
 5. tunuxer.com kullanıcının bilgilerini saklama mevzusunda gerekli gayreti gösterecektir. tunuxer.com tarafından saklanan kullanıcı verilerinin bulunduğu nizama izinsiz girilmesi, nizamın işleyişinin bozulması veya değiştirilmesiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde tunuxer.com’un mes’ûliyeti yoktur.
 6. Kullanıcı, tunuxer.com’u her ziyaret ettiğinde, Ip adresi, işletim nizamı, kullandığı tarayıcı, bağlantı zamanı, müddet bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmektedir. Kullanıcının izni gerekmeksizin zarûri olarak alınan bu bilgilerin üçüncü şahıslara vermeme şartıyla, tunuxer.com tarafından şahsi bilgilerinizle birleştirilerek veya birleştirmeden kullanılması mümkündür.
 7. tunuxer.com, resmi makamlardan usulüne uygun talep gelmesi halinde kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletebilir.
 8. Kullanıcı, tunuxer.com’u ziyaret ettiği müddet boyunca tunuxer.com, “cookie” olarak da adlandırılan çerezleri veya site kullanım verilerini analiz etme maksadlı javascript kodlarını veya benzer iz sürme verilerini bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibarettir. Kimlik ve benzeri şahsi bilgileri bulundurmaz. Sadece oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir.
 9. tunuxer.com, tanıtım postalarına veya reklamlarına bazen üçüncü şahıslara ait İnternet siteleriyle alakalı bilgi ve bağlantı adresleri ekleyebilir. Kullanıcının bu bağlantı adreslerine tıklayıp diğer İnternet sitelerine girmesi halinde bahis mevzuu siteler ya da bu sitelerin tatbikleri tunuxer.com’un murâkabesinde değildir. O halde bu sözleşme diğer siteler için geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin tatbiklerinde bulunan bilgilerin doğruluğu, bilgi kullanımı, sır politikaları ve yayınları ile alakalı olarak tunuxer.com’un hiçbir mes’ûliyeti yoktur.

Muhtelif.

 1. tunuxer.com; hizmetlerini, hizmetlerinin yapısını ve özelliklerini kullanıcıya evvelden haber vermeden dilediği zaman değiştirebilir ve geçici yada kalıcı olarak sonlandırabilir.
 2. Kullanıcı, tunuxer.com’daki yenilikler ve diğer mevzulardaki reklam ve îlânlardan haberdar olmak istiyorsa tunuxer.com’un e-posta listesine kayıt olabilir ve istediği zaman e-posta listesinden çıkabilir.
 3. Bu Sözleşme’nin tatbikinden kaynaklabilecek her türlü ihtilâfın tahlilinde Türk Hukuku tatbik edilecek olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 4. Taraflar, bu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilâflarda, tunuxer.com’un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta mesajları, trafik verileri ve erişim kayıtları ve benzeri diğer..) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin “Delil Sözleşmesi” keyfiyetinde olduğunu kabul, tasdik, beyan ve taahhüt ederler.
 5. Tarafların birbirlerine gönderecekleri beyannâmeler, kullanıcının tunuxer.com’a beyan ettiği adres ve e-posta adresi ile tunuxer.com’un bu Sözleşmeye eklediği e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın tunuxer.com’a beyan ettiği adres ve e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve e-posta adresini tunuxer.com’a yazılı olarak beyan edecektir. tunuxer.com’un e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, alakalı değişiklik bu Sözleşme’ye eklenecektir. Her türlü halde kullanıcının tunuxer.com’a beyan ettiği adres ile e-posta adreslerine ve tunuxer.com’un bu Sözleşme’de bulunan e-posta adresine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın bütün hukuki neticelerini doğuracaktır.
 6. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz, uygulanamaz veya en az iki madde arasında tezad oluşturur hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 7. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı fiillerde bulunmaları, hiçbir şekilde bu haklardan kendi istekleriyle vazgeçtikleri anlamına gelmeyecektir.
 8. Bu Sözleşme, tunuxer.com’a yeni özellikler eklendikçe veya tunuxer.com kullanıcılarından yeni tavsiyeler geldikçe tekrar düzenlenip geliştirilebilir. Bu halde tunuxer.com, evvelden kullanıcılara herhangi bir beyanda bulunmayabilir. Bu sebeple, kullanıcı tunuxer.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden okuması veya gözden geçirmesi tavsiye edilmektedir.

Kullanıcı Sözleşmesiyle alakalı veya tunuxer.com tatbikleriyle ilgili bir sualiniz olursa, sözleşmeye eklenen e-posta adresimizi veya irtibat sayfamızı kullanarak tunuxer.com’a mesaj yollayabilirsiniz:

Tebligat adresleri kullanıcının tunuxer.com’a bildirdiği adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü beyan için kanunî adres kabul edilecektir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa üç (3) gün içinde beyan etmedikçe, eski adreslere yapılacak beyanların geçerli olacağını ve şahıslarına yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme sebebiyle, tunuxer.com’un kullanıcı’nın kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü beyan aynen geçerli olacaktır. E-postanın tunuxer.com tarafından yollanmasından bir (1) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu sözleşmede bulunan maddelerin bütününü okuduğunu, anladığını, kabul ve tasdik ettiğini ve şahsıyla alakalı olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu tasdik ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

E-posta: irtibat@tunuxer.com

Giriş Yap

Parolayı sıfırla

Back to
Giriş Yap